Yoshida Hiroshi

Sankei-en by Yoshida Hiroshi

Sankei-en by Yoshida Hiroshi Title: Sankei-en Author: Yoshida Hiroshi Year: 1935 Size: 37.7 cm × 24.7 cm Related artworks “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “In a Temple Yard”  by Yoshida Hiroshi “A Garden in Okayama”, by Yoshida Hiroshi “Kagurazaka Street after a Night Rain”, …

Sankei-en by Yoshida Hiroshi Read More »

Fresh Green Valley, by Yoshida Hiroshi

Fresh Green Valley by Yoshida Hiroshi Title: Fresh Green Valley Author: Yoshida Hiroshi Year: 1914 Size: 24.0 cm × 18.0 cm Related artworks “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “In a Temple Yard”  by Yoshida Hiroshi “A Garden in Okayama”, by Yoshida Hiroshi “Kagurazaka Street …

Fresh Green Valley, by Yoshida Hiroshi Read More »

The Kara-hashi Bridge of Seta, by Yoshida Hiroshi

The Kara-hashi Bridge of Seta, by Yoshida Hiroshi Title: The Kara-hashi Bridge of Seta Author: Yoshida Hiroshi Year: 1933 Size: 24.3 cm × 37.5 cm Related artworks “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “In a Temple Yard”  by Yoshida Hiroshi “A Garden in Okayama”, by …

The Kara-hashi Bridge of Seta, by Yoshida Hiroshi Read More »

Yarigatake by Yoshida Hiroshi

Yarigatake by Yoshida Hiroshi Title: Yarigatake Author: Yoshida Hiroshi Year: 1921-26 Related artworks “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “In a Temple Yard”  by Yoshida Hiroshi “A Garden in Okayama”, by Yoshida Hiroshi “Kagurazaka Street after a Night Rain”, by Yoshida Hiroshi If you want …

Yarigatake by Yoshida Hiroshi Read More »

Jungfrau Mountain by Yoshida Hiroshi

Jungfrau Mountain by Yoshida Hiroshi Title: Jungfrau Mountain Author: Yoshida Hiroshi Year: 1925 Size: 25.0 cm × 37.1 cm Related artworks “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “In a Temple Yard”  by Yoshida Hiroshi “A Garden in Okayama”, by Yoshida Hiroshi “Kagurazaka Street after a …

Jungfrau Mountain by Yoshida Hiroshi Read More »

Afternoon at Ranch, by Yoshida Hiroshi

Afternoon at the ranch, by Yoshida Hiroshi Title: Afternoon at Ranch Author: Yoshida Hiroshi Year: 1921 Size: 45.3 cm × 32.9 cm Related artworks “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Dancing Fox”  by Ohara Koson “A flycatcher on snake gourd”  by Ohara Koson If you …

Afternoon at Ranch, by Yoshida Hiroshi Read More »

Market in Mukden by Yoshida Hiroshi

Market in Mukden by Yoshida Hiroshi Title: Market in Mukden Author: Yoshida Hiroshi Year: 1937 Size: 27.3 cm × 40.6 cm Related artworks “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “In a Temple Yard”  by Yoshida Hiroshi “A Garden in Okayama”, by Yoshida Hiroshi “Kagurazaka Street …

Market in Mukden by Yoshida Hiroshi Read More »

In a Temple Yard by Yoshida Hiroshi

In a Temple Yard by Yoshida Hiroshi Title: In a Temple Yard Author: Yoshida Hiroshi Year: 1935 Size: 38.7 cm × 29.2 cm Related artworks “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “A Garden in Okayama”  by Yoshida Hiroshi “Dancing Fox”  by Ohara Koson “A flycatcher …

In a Temple Yard by Yoshida Hiroshi Read More »

A Garden in Okayama, by Yoshida Hiroshi

A Garden in Okayama, by Yoshida Hiroshi Title: A Garden in Okayama Author: Yoshida Hiroshi Year: 1933 Size: 23.7 cm x 39.8 cm Related artworks “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Obatan Parrot” by Yoshida Hiroshi “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Dancing Fox”  by Ohara Koson “A flycatcher on snake …

A Garden in Okayama, by Yoshida Hiroshi Read More »

Obatan Parrot by Yoshida Hiroshi

Obatan Parrot by Yoshida Hiroshi Title: Obatan Parrot Author: Yoshida Hiroshi Year: 1926 Size: 37.1 cm × 24.8 cm Related artworks “Glittering Sea” by Yoshida Hiroshi “Goshikibara” by Yoshida Hiroshi “Avenue of Cherry Trees”, by Yoshida Hiroshi “Dancing Fox”  by Ohara Koson “A flycatcher on snake gourd”  by Ohara Koson If you want to enjoy …

Obatan Parrot by Yoshida Hiroshi Read More »