Book list of ukiyo-e artists

Ukiyo-e artists

 

 

Hishikawa Moronobu (1618-1694)

 

Suzuki Harunobu (1725?-1770)

 

Katsukawa Shunsho (1726-1793)

 

Torii Kiyonaga (1752-1815)

 

Kitagawa Utamaro (1753-1806)

 

Toshusai Sharaku (?-?)

 

Katsushika Hokusai (1760-1849)

 

Utagawa Hiroshige (1797-1858)

 

Utagawa Kunisada (1786-1865)

 

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

 

Kawanabe Kyosai (1831-1889)

 

Toyohara Kunichika (1835-1900)

 

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

 

Yoshida Hiroshi (1876-1950)

 

Kawase Hasui (1883-1957)