28/05/2018

The booklist of woodblock printing (ukiyo-e)

Books about ukiyo-e

Famous woodblock print artists

Katsushika Hokusai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utagawa Hiroshige

 

 

 

 

 

 

Kitagawa Utamaro

 

 

 

 

Toshusai Sharaku

 

 

Utagawa Kunisada

 

 

 

 

Utagawa Kuniyoshi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawanabe Kyosai

 

 

 

 

 

 

 

Tsukioka Yoshitoshi