Tomonotsu, Seto Inland Sea

Shinhanga print “Tomonotsu, Seto Inland Sea” by Tsuchiya Koitsu

Tomonotsu, Seto Inland Sea, by Tsuchiya Kōitsu Title: Tomonotsu, Seto Inland Sea Author: Tsuchiya Kōitsu Year: 1940

Shinhanga print “Tomonotsu, Seto Inland Sea” by Tsuchiya Koitsu Read More »