"Moon in Hibiya, by Tsuchiya Koitsu

Shinhanga print “Moon at Hibiya, by Tsuchiya Koitsu

Moon in Hibiya, by Tsuchiya Kōitsu Title: Moon in Hibiya Author: Tsuchiya Kōitsu Year: 1933  

Shinhanga print “Moon at Hibiya, by Tsuchiya Koitsu Read More »